1. AM SALES ADAM MOCZYDŁOWSKi („my”, „nas”, „nasz”) oferuje swoje produkty za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w domenie ledrgb.pl („Sklep”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez (klientów przeglądających zawartość Sklepu lub składających zamówienia w naszym Sklepie, składania zamówień na oferowane przez nas produkty oraz warunki ich dostawy lub ich reklamowania. Możesz pobrać treść Regulaminu w formacie PDF klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebujesz bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. Treść Regulaminu możesz również pobrać lub wydrukować korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.
 3. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić:
  • telefonicznie pod numerem: 511254277
  • poprzez e-mail: ledrgbpl@gmail.com
  Poniżej znajdziesz pełne dane adresowe oraz rejestrowe naszej firmy:

  Adam Moczydłowski
  Gołębie 8
  06-150 Świercze
  NIP:5681627434
  REGON: 388842528

 4. Składając zamówienie i/lub zakładając konto w naszym Sklepie konieczne jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności (której treść możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i w przypadku gdy nie akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. nie dokonuj zakupu naszych produktów w Sklepie.
 5. Obecna wersja regulaminu: 01/2023 z dnia 30 września 2023 roku.
 6. Ze sklepu mogą korzystać osoby, będące zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcy. Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 Sprzedawane przez nas produkty

 1. W naszym sklepie oferujemy zarówno produkty nowe jak i używane. Informacja o tym, że produkt jest używany zawarta jest w jego opisie. Znajdziesz tam również ewentualne uwagi dotyczącego jego stanu.
 2. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz wolne od wad.

§3 Założenie konta w Sklepie

 1. Nabycie oferowanych przez nas produktów wymaga założenia konta w Sklepie albo podania danych osobowych oraz danych dot. adresu dostawy przy zakupie danego produktu. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu kolejnego zamówienia.
 2. Założenie konta jest bezpłatne i wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła do konta. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć pełne i aktualne informacje o sobie.
 3. Jeżeli jesteś jest konsumentem, wówczas przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy o założenie konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jego założenia. Stosowne oświadczenie możesz wysłać drogą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału „O nas”.
 4. Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.
 5. Bez uszczerbku dla prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 masz możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez samodzielne jego usunięcie w opcjach konta lub wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału „O nas”.
 6. Możesz zarejestrować się w naszym Sklepie oraz nabywać oferowane produkty jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz nabywać produkty dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
 7. Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu, powinieneś być uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz do działania w ich imieniu.
 8. Konto w Sklepie umożliwia w szczególności:
  • dokonanie zakupów produktów;
  • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów dostawy, numerów kontaktowych oraz danych do faktury, oraz preferowanej formę płatności;
  • przeglądanie historii zakupów złożonych w Sklepie.

§4 Składanie zamówień

 1. Kliknięcie przycisku „Potwierdź” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po jego dokonaniu przez Ciebie w Sklepie. Potwierdzenie zawiera co najmniej nasze oświadczenia o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Ciebie powyższej wiadomości e-mail między nami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 2. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy uiszczoną przez Ciebie cenę. Jeżeli taka będzie Twoja wola, możemy także zmienić zamówienie, dostarczając Ci inny, wybrany przez Ciebie produkt i dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Zamówione produkty wysyłamy po opłaceniu pełnej ich ceny.
 3. Zamówienia realizujemy na terenie Polski/na terenie Wybranych krajów Unii Europejskiej – dostępność dostawy na dane terytorium możesz każdorazowo sprawdzić w opcjach dostawy na stronie Sklepu.
 4. Zamówione produkty będą dostarczane do Ciebie za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podawane przez nas ceny produktów są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą własnością. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Ciebie składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której jesteś informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia.
 6. Sklep nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 7. Składając zamówienie będziesz mógł wybrać jedną z oferowanych przez nas opcji dostawy. Zostaniesz również poinformowany o jej koszcie przed złożeniem zamówienia.
 8. W naszym Sklepie oferujemy, następujące rodzaje płatności:
  • Płacę online mTransfer,
  • mBank PayNow,
  • BLIK
 9. Szczegółowe informacje akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 10. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Ciebie do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
 11. Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa karty kredytowej.
 12. Faktura dotycząca nabytych produktów Sklepie jest przesyłana wraz z produktem, albo za Twoją zgodą w formie elektronicznej na podany adres e-mail. W celu otrzymania faktury VAT powinieneś zadeklarować, że produkt jest nabywany przez Ciebie jako przedsiębiorcy w momencie składania zamówienia. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed złożeniem zamówienia oraz podania danych do faktury.
 13. Na stronie Sklepu masz możliwość wystawienia opinii za zakupiony produkt, jednak nie weryfikujemy rzetelności i prawdziwości wystawionych opinii.

§5 Prawa własności intelektualnej  

 1. Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie odzwierciedlają produkty oferowane przez nas w Sklepie. Zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktów były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków produktowych, domeny, formy, grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych partnerów handlowych.

§6 Przesłane informacje  

 1. Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie Regulaminu.
 2. Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek odpowiedzialność.

§7 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu  

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 2. Sklepu są następujące:
 3. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
 4. Przeglądarka internetowa;
 5. Adres e-mail.

§8 Odstąpienie od umowy  

 1. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz powiadomienie przed jego upływem.
 2. Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Możesz użyć w tym celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się tutaj.
 3. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale za wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 4. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Ciebie na skutek otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu, możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu albo do chwili, gdy przedstawisz nam dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam na swój koszt niezwłocznie przez wybranego przez Ciebie operatora lub przewoźnika zgodnie z ich cennikami, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
 6. Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.
 7. W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:
  • przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9 Procedura reklamacji  

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem konsumenta, za niezgodność produktu z umową.
 2. W razie niezgodności produktu z umową konsument może żądać:
  • naprawy lub wymiany produktu.
 3. Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
  • wymienić produkt, gdy konsument żądał naprawy lub
  • naprawić produkt, gdy konsument żądał wymiany.
 4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową, a konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.
 5. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową, konsument może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
  • Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
  • brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  • brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub naprawienia produktu;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową, jeśli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 8. Jeżeli usługa prowadzenia konta są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 9. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej niezgodności, okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację konsumenta z tytułu niezgodności produktu lub usługi prowadzenia konta z umową rozpatrzymy jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni.
 10. W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw związanych z niezgodnością produktu z umową należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku rozpatrzymy reklamację konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.
 12. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane – pisemnie na podany adres kontaktowy.
 13. Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.
 14. W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku będziesz reklamował produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

§10 Zmiana regulaminu  

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Wszystkie zamówienia przyjęte przez nas do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania przez Ciebie zamówienia. Nowy Regulamin będzie publikowany na stronie internetowej Sklepu.
 2. W zakresie usługi prowadzenia Twojego konta w Sklepie, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany,
  • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu,
  • zapobiegania naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
  • usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści regulaminu, a także zmian naszych danych firmowych.
  O zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany niezwłocznie na adres email podany w czasie rejestracji konta, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu możesz wypowiedzieć łączącą Cię z nami umowę o prowadzenie konta w Sklepie usługi poprzez samodzielne usunięcie konta w Sklepie lub wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału “O nas”. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów lub zakładania kont zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

§11 Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów  

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, Zasady korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz sprawdzić pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Przykładowo, przysługują Ci następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspekcji handlowej);
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§12 Czas realizacji zamówienia  

 1. Ogólna informacja

  Sklep internetowy ogdom.pl zobowiązuje się do jak najszybszego i rzetelnego realizowania zamówień dokonywanych przez Klientów.

 2. Terminy realizacji

  Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od kilku czynników, w tym dostępności produktów, wybranej formy dostawy oraz miejsca dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych opcji dostawy oraz szacowanych terminów dostawy znajdują się na stronie produktu oraz w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia.

 3. Przewidywany czas dostawy

  Przewidywany czas dostawy jest uzależniony od wielu czynników, w tym dostępności produktu, wybranej formy dostawy oraz lokalizacji dostawy. Szacunkowy czas dostawy to 24h Do 72h. Prosimy pamiętać, że jest to jedynie orientacyjna data i może ulec zmianie.

 4. Kontakt w razie opóźnienia

  Jeśli zamówienie zostanie opóźnione z jakiegokolwiek powodu, nasza firma skontaktuje się z Klientem, aby poinformować go o nowym terminie dostawy oraz ewentualnych dostępnych opcjach.

 5. Zgubione lub opóźnione przesyłki

  W przypadku zagubienia lub znacznego opóźnienia przesyłki, Klient może skontaktować się z nami pod adresem [ledrgbpl@gmail.com] lub telefonicznie pod [+48 511254277]. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać tę sytuację i zapewnić Klientowi odpowiednie wsparcia

 6. Święta i okresy promocyjne

  W okresach świątecznych oraz podczas promocji, czas realizacji zamówienia może być wydłużony ze względu na zwiększoną liczbę zamówień. W takich przypadkach będziemy dokładać wszelkich starań, aby jak najszybciej dostarczyć zamówienia do Klientów.

  Zamawiając produkty w naszym sklepie internetowym, Klient akceptuje powyższe informacje dotyczące czasu realizacji zamówienia. Jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkich dodatkowych informacji i odpowiedzi na pytania Klientów związane z tym tematem.

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A..

§13 Dostępne formy płatności  

  Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.Regulamin Rękojmi Sklepu Internetowego ledrgb.pl
 1. Postanowienia ogólne – Niniejszy regulamin dotyczy zasad rękojmi za wady towarów lub usług oferowanych przez Sklep Internetowy ledrgb.pl
 2. Definicje
 3. „Sklep Internetowy” oznacza stronę internetową prowadzoną przez ledrgb.pl, na którejoferowane są produkty lub usługi do sprzedaży.
 4. „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu produktów lub usług w Sklepie Internetowym ogdom.pl w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub biznesową.
 5. „Rękojmia” oznacza odpowiedzialność Sklepu Internetowego ledrgb.pl za wady fizyczne lub prawne towarów lub usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Okres rękojmi
 7. Okres rękojmi wynosi 14 Dni od daty dostarczenia produktu lub świadczenia usługi, chyba że obowiązują przepisy prawa stanowiące inaczej.
 8. Rękojmia za wady
 9. Sklep Internetowy ogdom.pl zapewnia, że wszystkie oferowane produkty lub usługi są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 10. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych produktu lub usługi w okresie rękojmi, Konsument ma prawo do:
 11. Naprawy wadliwego produktu lub usługi,
 12. Wymiany wadliwego produktu na nowy lub usługi na równoważne,
 13. Obniżenia ceny produktu lub usługi,
 14. Zwrotu pieniędzy za produkt lub usługę.
 15. W celu zgłoszenia reklamacji związaną z rękojmią, Konsument powinien skontaktować się z Sklepem Internetowym ogdom.pl zgodnie z procedurą reklamacji określoną na stronie internetowej Sklepu.
 16. Koszty rękojmi
 17. Sklep Internetowy ogdom.pl ponosi koszty związane z rękojmią, w tym koszty naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.
 18. Procedura reklamacji
 19. Konsument zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji związanej z rękojmią w sposób określony na stronie internetowej Sklepu Internetowego ogdom.pl
 20. W zgłoszeniu reklamacji Konsument powinien zawrzeć informacje dotyczące wady oraz dane umożliwiające identyfikację produktu lub usługi, takie jak numer zamówienia, nazwa produktu itp.
 21. Postanowienia końcowe
 22. Niniejszy regulamin rękojmi jest integralną częścią ogólnych warunków korzystania z Sklepu Internetowego ledrgb.pl i może być modyfikowany lub uaktualniany przez ledrgb.pl
 23. Wszelkie spory związane z rękojmią będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez właściwe organy jurysdykcyjne.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny